אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

13/05/2021
דוח מטעם הנאמן בעניין חברת IDBG
20/04/2021
דוח פעילות מס' 2 מטעם הנאמן
19/04/2021
בקשה דחופה מטעם כונסי הנכסים, בהסכמת הנאמן (לאישור חלוקת כספים שניה לנושה המובטח)
25/03/2021
דוח מועד השלמה ראשון עם נספחים
24/03/2021
דוח מטעם בעלי התפקיד
21/03/2021
דו"ח מטעם כונסי הנכסים ומטעם הנאמן (בהמשך לדוח מיום 17.03.21)
21/03/2021
הודעה מטעם הנאמן בנוגע להשלמת עסקת מודיעין
18/03/2021
החלטה מיום 18.03.21 - כמבוקש
17/03/2021
דוח מטעם כונסי הנכסים והנאמן - החלטה

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il