אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

15/05/2022
בקשה למתן סמכות לנאמן החברה בעניין רוזנפלד והחלטת בהמ"ש
09/05/2022
החלטה בתיק רע"א 7763/21
08/05/2022
בקשה לארכה קצרה למיצוי הליכי ההידברות בין הצדדים
03/05/2022
בקשה למתן הוראות לאישור חלוקת דיבידנד ביניים - החלטה
02/05/2022
תגובה לבקשה למתן הוראות לאישור חלוקת דיבידנד ביניים מיום 2.5.22
29/04/2022
הודעת עדכון מטעם המשיבים
28/04/2022
החלטה בתיק רע"א 7763/21
28/04/2022
תשובת המשיבים 1-15 לבקשת הנאמן מיום 14.4.2022
14/04/2022
בקשה למתן הוראות לאישור חלוקת דיבידנד ביניים - החלטה

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il