אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

21/10/2021
בקשת הבהרה מטעם המשיבים לעניין תגובה לעמדת מחזיקי אג"ח ט'
20/10/2021
הודעת עדכון מטעם המשיבה 21
20/10/2021
בקשה מטעם המשיבים 1-15 ו-18-19 לסילוק הבקשה לאישור על הסף
19/10/2021
תגובה לעמדת מחזיקי אג"ח ט' בבקשת הנאמן לביצוע חלוקת ביניים
19/10/2021
פניה להארכת מועד תגובת המשיבים לעמדת מחזיקי אג"ח ט'
18/10/2021
הודעת עדכון מטעם המשיבה 21
12/10/2021
בקשה למתן רשות להגיב לעמדת מחזיקי אג"ח ט' ולחלופין לקביעת דיון - החלטה
08/10/2021
בקשה לפסיקת שכ"ט (סופי) - החלטה
08/10/2021
בקשה לפסיקת שכ"ט (סופי)

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il