אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

10/06/2021
דוח נאמן
09/06/2021
הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ
08/06/2021
בקשה לחלוקה שלישית - החלטה
08/06/2021
בקשה לחלוקה שלישית
07/06/2021
בקשה למתן הוראות; למתן צו זימון לחקירה לנושאי המשרה לשעבר בחברה
03/06/2021
דו"ח מטעם כונסי הנכסים ומטעם הנאמן; (בדבר קבלת אישור שר התקשורת והשלמת עסקאות המכר למכירת מניות דסק" ש)
13/05/2021
דוח מטעם הנאמן בעניין חברת IDBG
20/04/2021
דוח פעילות מס' 2 מטעם הנאמן
19/04/2021
בקשה דחופה מטעם כונסי הנכסים, בהסכמת הנאמן (לאישור חלוקת כספים שניה לנושה המובטח)

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il