אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע”מ ומינויו של עו”ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ”א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

26/06/2024
הודעת עדכון מטעם התובעת
09/04/2024
פסק דין מיום 8 לאפריל 2024
18/01/2024
דוח עדכון מטעם הנאמן
26/10/2023
דוח פעילות מס' 7 מטעם הנאמן
02/07/2023
החלטה
14/06/2023
בקשה למתן הוראות בנוגע לדוחותיה הכספיים ודוחות המס
04/06/2023
בקשה 124 - עמדת הממונה
24/05/2023
בקשה למתן הוראות לפעול לפירוקה של חברת אי די בי תיירות (2009) בע"מ
24/04/2023
פניה לארכה קצרה נוספת להגשת התנגדות להמצאה ולכפירה בסמכות מטעם הנתבעת

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il