אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

26/06/2022
בקשה להארכת מועד להגשת עמדת היועצת המשפטית לממשלה ביחס להסדר הפשרה - החלטה
23/06/2022
בקשה להארכת מועד להגשת עמדת היועצת המשפטית לממשלה ביחס להסדר הפשרה
21/06/2022
דוח מטעם הנאמן בנוגע להנפקת חברת ישראייר גרופ
16/06/2022
סיום כהונת עופר גזית כחבר נציגות יחיד אי די בי סדרה ט'
09/06/2022
דו"ח מטעם הנאמן בנוגע לחברת ישראייר גרופ בע"מ
30/05/2022
תגובה מטעם הכונס הרשמי לבקשה לאישור הסדר הפשרה
26/05/2022
רע''א 7763-21; החלטה בבקשה לאישור הסכם
18/05/2022
בקשה לאישור הסכם שהושג בין הצדדים לסיום ההליך המשפטי
15/05/2022
בקשה למתן סמכות לנאמן החברה בעניין רוזנפלד והחלטת בהמ"ש

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il