אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

26/07/2021
בקשה דחופה לביצוע חלוקת ביניים - החלטה
25/07/2021
הזמנה מעודכנת להציע הצעות
25/07/2021
בקשה דחופה לביצוע חלוקת ביניים
21/07/2021
העתק החלטת בית משפט מיום י"ב אב תשפ"א 21 יולי 2021
21/07/2021
תגובה מטעם הנאמן לעמדת הממונה בעניין הבקשה למתן הוראות בנוגע לדוחותיה הכספיים של החברה והחברות הבנות
21/07/2021
מכתב מקדים לפניות כולל הצעות
11/07/2021
אידיבי חברה לפתוח בע"מ - מכתב למציעים
08/07/2021
אידיבי חברה לפתוח בע"מ
06/07/2021
בקשה למתן הוראות בנוגע לדוחותיה הכספיים של החברה והחברות הבנות

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il