אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

24/11/2021
בקשה בהסכמה למתן הוראות לאישור שכ"ט לנאמן
23/11/2021
פרוטוקול
15/11/2021
בקשת חלוקה- בקשה אגח ט הקדמת מועד דיון ואישור הגשה
15/11/2021
החלטה על מועד דיון
15/11/2021
עמדת ממונה - בקשה 82
15/11/2021
בקשה דחופה מטעם מחזיקי אג"ח ט' להקדמת מועד דיון בבקשת הנאמן לביצוע חלוקת ביניים (בקשה 82) - החלטה
09/11/2021
בקשה מס 8 - החלטה
08/11/2021
בקשה לשחרור כונסי הנכסים מתפקידם
31/10/2021
תגובה מטעם הנאמן לתשובות הנושים המותנים ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ט')

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il