אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

23/09/2021
עמדת הממונה
23/09/2021
עמדת ממונה
12/09/2021
בקשה משותפת מטעם הנושה המובטח, כונס הנכסים ונאמן אידיבי (לאישור ההסכמות ביניהם ולחלוקת כספים לנושה המובטח)
01/09/2021
בקשה למתן הוראות בעניין תביעת חוב דיסקונט השקעות בע"מ
20/08/2021
ישראייר חברה לתעופה ותיירות בע"מ
18/08/2021
דוח מטעם הנאמן בעניין הליך ההזמנה להציע הצעות
16/08/2021
בקשה משותפת מטעם הנושה המובטח, כונסי הנכסים ונאמן אידיבי (לאישור ההסכמות ביניהם ולחלוקת כספים לנושה המובטח)
10/08/2021
ריכוז הצעות לרכישת אידיבי פתוח
03/08/2021
מכתב הארכה לפרסום

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il