אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע”מ ומינויו של עו”ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ”א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

11/08/2022
בקשה למתן פסק דין בהסכמה
04/08/2022
בקשה למתן הוראות לאישור חלוקת דיבידנד ביניים - החלטה
31/07/2022
בקשה למתן הוראות לאישור חלוקת דיבידנד ביניים
28/07/2022
תיק רע”א 7763/21 – ארכה ליום 17.8 - החלטה
28/07/2022
תיק רע"א 7763/21 - ארכה ליום 17.8
24/07/2022
בקשה למתן הוראות בנוגע להליך משפטי שננקט על ידי חברת אקוואריוס נכסי הון בע"מ ואח'
26/06/2022
בקשה להארכת מועד להגשת עמדת היועצת המשפטית לממשלה ביחס להסדר הפשרה - החלטה
23/06/2022
בקשה להארכת מועד להגשת עמדת היועצת המשפטית לממשלה ביחס להסדר הפשרה
21/06/2022
דוח מטעם הנאמן בנוגע להנפקת חברת ישראייר גרופ

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il