דוחות מידיים

 • 29.11.19
  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה Report
 • 15.07.19
  דוחות מידיים

  DIC-Notice to convene a special general meeting on July 15, 2019

  דוחות מידיים Report
 • 08.07.19
  דוחות מידיים

  DIC-Notice to convene a special general meeting on July 8, 2019

  דוחות מידיים Report
 • 13.06.19
  דוחות מידיים

  DIC-Amendment to Specification of Full Tender Offer to Shares of PBC-13.6.2019 he

  דוחות מידיים Report
 • 30.05.19
  דוחות מידיים

  DIC-Specification of Full Tender Offer to Shares of PBC-30.5.2019

  דוחות מידיים Report
 • 29.05.19
  דוחות מידיים

  DIC-Notice to convene a special general meeting on May 29, 2019

  דוחות מידיים Report
 • 30.04.19
  דוחות מידיים

  DIC-Notice to convene a special general meeting on April 30, 2019

  דוחות מידיים Report
 • 28.03.19
  דוחות מידיים

  DIC-Controlling Shareholder’s Request for a Control Permit - Clal 28.3.19

  דוחות מידיים Report
 • 20.01.19
  דוחות מידיים

  DIC-Distribution of a Dividend in Kind-20.1.2019

  דוחות מידיים Report
 • 20.01.19
  דוחות מידיים

  DIC-Self Purchase Plan for Bonds-20.1.2019

  דוחות מידיים Report
 • 08.01.19
  דוחות מידיים

  DIC-Examination of distribution and self-purchase of bonds-8.1.2019

  דוחות מידיים Report
 • 01.01.19
  דוחות מידיים

  DIC-Distribution of a Dividend in Cash for Securites-20.1.2019

  דוחות מידיים Report
 • 22.11.18
  הודעות לתקשורת

  Press release - Q3 2018 DIC

  הודעות לתקשורת Report
 • 22.08.18
  הודעות לתקשורת

  Press release - Q2 2018 DIC

  הודעות לתקשורת Report
 • 14.03.18
  הודעות לתקשורת

  Press release - Q4 2018 DIC

  הודעות לתקשורת Report