פיננסים

דוחות שנתיים \ רבעוניים

 • 2019
 • Q1
  דוחות כספיים לרבעון הראשון - 2019

  דוחות כספיים לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרס 2019

  דוחות כספיים לרבעון הראשון - 2019 Report

דוחות דירוג

 • 09.08.18
  עדכון דירוג

  S&P Maalot has preserved IDB's rating at -BBB Stable 09.08.18

  עדכון דירוג Report
 • 27.07.17
  עדכון דירוג

  העלאת דירוג ל 'ilBBB' כתוצאה משיפור בפרופיל הנזילות; התחזית יציבה

  עדכון דירוג Report
 • 26.02.17
  עדכון דירוג

  העלאת דירוג ל 'ilBB' כתוצאה משיפור בפרופיל הנזילות וביחס ה LTV

  עדכון דירוג Report