אידיבי חברה לפתוח בע"מ

ביום 25.9.2020 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו על פירוקה של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ומינויו של עו"ד אופיר נאור כנאמן החברה.

אתר אינטרנט זה מהווה ערוץ מידע חלופי חלף המידע אשר הופיע במסגרת במערכת המגנ"א והוא מכיל פרטים ועדכונים בדבר הליכי הפירוק, ובכלל כך, דוחות שיוגשו לבית המשפט וכן מידע מהותי לנושים.

30/11/2020
בקשה למתן הוראות; לאישור הסכמות עם המשכירה - ביטול הסכמי שכירות
25/11/2020
דוח מטעם הנאמן; בנוגע להשלמת הסכם המכר בין החברה לבין דו צח בע"מ לרכישת מניות חברת נויה חיפושי נפט וגז ואופציה לרכישת יחדות השתתפות ואופציות בשותפות מודיעין אנרגיה, שותפות מוגבלת

הרשמה לניוזלטר

הנאמן לחברה: עו"ד אופיר נאור - משרד נאור גרשט
רחוב מיטב 6 תל אביב
טלפון: 03-5447404
פקס: 035447405
ניתן לפנות לעו"ד טלי שלו באמצעות דוא"ל: tali@nglaw.co.il